HUYNH NGUYỄN BEAUTY SALON 

Địa chỉ: Trần xá – Yên Trung – Yên Phong – Bắc Ninh Đối diện nhà xe v3 đi thẳng vào qua nhà văn hoá

Hotline: 0335 105 949

Email: dinhhuynh221@gmail.com

Website: www.salonhuynhnguyen.com